Grafisk profil for Steatornis

Hovedlogo

Logo med tekst til høyre

Forslag til synstolking av logoen (alt-tekst)

Logoen til Steatornis. To tykke buer av rød og blå står tett og overlapper hverandre på topp og bunn i midten av logoen. To tynnere buer kommer inn fra begge sidene. Til venstre er buene grønn og til høyre gul.

Tillegg for logo med tekst under

Tillegg for logo med tekst til høyre

Farger

Rød
CMYK: 0/96/92/10
RGB: 211/31/28
HEX: #D31F1C
Blå
CMYK: 90/54/0/0
RGB: 0/105/178
HEX: #0069B2
Grønn
CMYK: 80/8/100/0
RGB: 37/158/56
HEX: #259E38
Gul
CMYK: 3/38/95/0
RGB: 243/170/13
HEX: #F3AA0D

Tilgjengelighet

Kontrast

For å sikre god lesbarhet skal all tekst ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen.

Bildebeskrivelse

Alle bilder skal ha en bildebeskrivelse eller alternativ tekst, slik at innholdet formidles korrekt til alle brukere.

Tilgjengelige dokumenter

Alle dokumenter skal kunne leses med skjermleser. PDF-er skal sjekkes for tilgjengelighet og det bør også produseres i DOCX-format (Microsoft Word/OOXML).

Utforming av grafisk profil: Jasmin Grohmann og Kristian Smevåg-Olsen

Endret den