Varsling

På denne siden kan du melde fra hvis du eller andre har opplevd uønsket oppmerksomhet.

Hvis du ønsker det kan du sende inn varsel anonymt uten å fylle inn navn, e-post eller telefon.

Les mer om hvordan vi håndterer uønsket oppmerksomhet her

Varslingsskjema

Informasjon om hendelsen

Gjerne skriv ned noen ønsker eller forventninger du har til saken videre.

Kontaktinfo

Alle varslingssaker holdes konfidensielt. Ingen andre enn varsler/utsatte, varslingsansvarlig og anklaget har innsyn i saken.

Innsyn i saken skal bare skje med varslers/utsattes godkjenning.

Bruk feltet under til å skrive om du for eksempel varsler for andre, eller om du ønsker tilrettelegging for videre kontakt.

Anonymitet

I varslingssaker der du ønsker å være anonym blir identiteten din holdt hemmelig for anklaget. Da får bare varslingsansvarlig eller andre du ønsker vite identiteten din.

Dersom du ønsker å forbli fullstendig anonym oppgir du ingen kontaktinformasjon.

Retningslinjer for anonym varsling

Endret den