Report of unwanted attention

On this page, you can report if you or others have experienced unwanted attention.

If you wish, you can submit a report completely anonymously.

Read more about how we handle unwanted attention here

Notification form

Informasjon om hendelsen

Gjerne skriv ned noen ønsker eller forventninger du har til saken videre.

Kontaktinfo

Alle varslingssaker holdes konfidensielt. Ingen andre enn varsler/utsatte, varslingsansvarlig og anklaget har innsyn i saken.

Innsyn i saken skal bare skje med varslers/utsattes godkjenning.

Bruk feltet under til å skrive om du for eksempel varsler for andre, eller om du ønsker tilrettelegging for videre kontakt.

Anonymitet

I varslingssaker der du ønsker å være anonym blir identiteten din holdt hemmelig for anklaget. Da får bare varslingsansvarlig eller andre du ønsker vite identiteten din.

Dersom du ønsker å forbli fullstendig anonym oppgir du ingen kontaktinformasjon.

Retningslinjer for anonym varsling

Changed the