Innsamlingsaksjon Aurora ut av sykehjem!

NRK 11.06.2024: Unge kronisk syke skal ikke plasseres på sykehjem mot sin vilje: – Jeg venter litt med jubelen

Oppdatering 30.07.2023: Aurora er ut av sykehjemmet og tilbake i egen lelighet!

Hverken jeg eller forhold er optimale, men gud bedre så mye bedre det er nå i egen bolig med mine første bpa. Jeg blir ikke fri fra konsekvensene av oppholdet på Ullern helsehus på lenge.

Aurora Kobernus på X (Twitter)

Alle pengene vi samler inn via Spleis, og øremerkede Vipps-betalinger og bankoverføringer vil bli brukt til å sikre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og til juridisk bistand så langt det strekker til.

Spleis avsluttet 29.05.2023.

0 kr 💙 0 givere

% av 675 980 kr - 0 dager med BPA*

Se Spleis (avsluttet)

Beløpet som vises er det vi får utbetalt fra Spleis og Vipps. Spleis tar 6,5% og Vipps 1,75% av totaltbeløpet.


Innsamlet Utbetalt Givere
Spleis: 215 082 0 649
Vipps: 11 613 0 25
Totalt: 0 0 0


Prisoverslag fra BPA-leverandør:
8 timer per dag = 463 kr per time x 8 = 3 704 kr per dag
6 måneder: 3 704 kr x 182,5 = 675 980 kr

* BPA-dager er estimert ut ifra innsamlet beløp uten gebyrer og BPA-timepris.

Spleis-tekst

Alle pengene som samles inn går til å sikre Aurora brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 6 måneder, og til juridisk bistand

Oppdatering 12. mai: Etter ønske fra Aurora kommer pengene også til å dekke kostnader til juridisk bistand. Juridisk bistand er avgjørende for å følge opp saksgangen på en forsvarlig måte, samtidig som assistentene gjør hverdagene meir likestilte.

For løpende oppdateringer se «oppdateringer»-fanen.

Aurora var student og frivillig i det meste, nå alvorlig ME-sjuk og innlagt på Ullern «helveteshus» mot sin vilje. Der har ho vært i 13 måneder. Aurora har en bachelor i helseledelse, og er en av driverne bak brobygginga mellom miljøbevegelsen og funkisrettighetsrørsla. Ho er hjernen bak funkisnettverket i partiet sitt, og hvis helsebyråkratiet ikke hadde knust rettighetene hennes, hadde hun stilt til valg i år.

Saka ble for alvor kjent for et større publikum den 13 mars da Ullern helveteshus tvangsflytta henne. Aurora ble plassert på nytt rom og ny avdeling mot sin vilje, fratatt hjelpemidler og private eiendeler.

På den nye avdelinga nektes Aurora å snakke gjennom tegn til tale eller det hun kan av tegnspråk. Ansatte mangler opplæring i kommunikasjonshjelpemidlene til Aurora. For å kommunisere med ansatte må hun derfor holde en tusj og skrive på ark. Aurora har én fungerende arm og nedsatt syn, og handlingen å skrive for hånd er ekstremt smertefull.

Stortinget sa for nesten 27 år siden at ingen mellom 18-50 skulle plasseres på sykehjem - og hvertfall ikke mot deres vilje. Dagens praksis viser at det fremdeles bor barn, unge og voksne personer under 50 år på sykehjem som ønske å flytte derfra. Det er derfor behov for lovendringer som sikrer at barn, unge og voksne ikke bosettes i sykehjem og lignende boformer mot sin vilje.

Med midlene fra innsamlinga er Aurora sikra BPA 8 timer hver dag i minst 6 måneder, som setter henne i stand til å både flytte fra Ullern helveteshus og stille alle involverte til ansvar.

Spleisen er satt til 680 000 for å dekke Spleis sine omkostninger.

Finregninga er gjort på bakgrunn av et prisforslag vi fikk fra BPA-leverandøren.

8 timer per dag = 463 kr per time x 8 = 3 704 kr per dag

6 måneder: 3 704 kr x 182,5 = 675 980 kr

Hvis Aurora dør, er det hennes ønske at Steatornis utbetaler midlene til Røysumtunet eller andre ME-syke personer sine innsamlingsaksjoner til behandling på Røysumtunet.

Det er også mulig å vippse Steatornis på 588478. Velg kategori «Aurora».

Changed the