Hvem er Steatornis

Vedtekter Årsmeldinger Samarbeidspartnere Retningslinjer

Steatornis jobber for mangfold og inkludering. Organisasjonen ble stiftet i 2019 av funkiser som har flere minoritetstilhørigheter.

Vår erfaring er at dersom man har flere minoritetsidentiteter, må man som kulturaktør eller publikum legge bort en eller flere av identitetene sine.

Et av mange eksempler på slike situasjoner kan være at man som funkis og artist blir vurdert som en sikkerhetsrisiko, eller at det ikke er lagt opp til at du skal kunne komme deg opp på scenen. Et annet eksempel kan være at du som artist har samisk bakgrunn, og at arrangører blir irritert hvis du ikke opptrer i kofte.

Vi godtar ikke slike situasjoner, slike holdninger er åpenbart ikke holdbare i fremtidens kulturlandskap. Derfor etablerte vi en organisasjon som arbeider med å skape endring ved samarbeid, danne fellesskap og bygge broer.

Vi mener at man trygt må kunne være hele seg selv som aktør eller publikum i kulturlivet, fordi kunsten er for alle.

Fire hender holdes mot hverandre.

Vår grafiske profil og logo

Endret den