Om Steatornis

Logo og grafisk profil

Steatornis har røtter i tanken om at aktivisme, kunst, forskning og at å snakke sammen gjør det lettere å ikke være så fordomsfulle mot hverandre. Gjør det lettere å ikke holde noen utenfor.

Da fire funkiser satte seg ned og idémyldra, landa vi på følgende spørsmål: Vi kan så mye. Har erfart så mye. Skaper mye. Men hvem sin kunst og vitenskap veit vi om? Hvem blir skjult, glemt og fortrengt i media og samtaler venner i mellom?

Viktigst av alt: Hva kan vi gjøre med det?

Løsninga vi kom på er kunst, vitenskap, og samarbeid.

Kunst og vitenskap utfyller hverandre. Å skape noe sammen får folk til å snakke, å utveksle erfaringer. Erfaringer som retter søkelys på viktige saker, som igjen blir til konkrete handlinger.

Arbeidet vårt retter seg mot inkludering og mangfold på tvers av funksjonsvariasjon, alder, etnisitet, klassebakgrunn, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Vi jobber med kunstfestivalen Fribåren som vil bli holdt i Trondheim når det blir mulighet for slike arrangementer igjen.

Fire hender holdes mot hverandre.

Last ned vår hovedlogo med tekst under

Årsmeldinger

Endret den