Årsmelding 2019

Styre

Styret i perioden 2019 - 2020 har bestått av:

Steatornis har hadd 8 styremøter i løpet av perioden. Styret har også hatt kontakt via messenger og WhatsApp imellom styremøtene.

Team

Steatornis har gått inn samarbeid med:

Organisasjonen har også fått bistand fra Kristens Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Aktiviteter 2019

Stiftelse

Organisasjonen ble stiftet 31.01.2019.

Studietur til India 16. - 23. juli 2019

Maria og Thomas var i Shillong, i India for å møte søsterorganisasjon til Steatornis Organisation for Inclusive Development (OFID). Filmskaperen Mina Paasche var med for å filme til dokumentar om ekkolokalisering i Norge.

Ekkoloaliserings-workshop med Norges Blindeforbunds Ungdom Region Midt og KABB 1.-3. november 2019

I denne helga ble det arrangert et samarbeidprosjekt mellom Norges Blindeforbunds Ungdom Region Midt og Kristens Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) der de leide inn Thomas Tajo til et helgekurs i grunnelgende ekkolokalisering. I forbindelse med workshoppen ble Thomas Tajo intervjuet til en podcast som ble organisert av Mina Paasche i kraft av Steatornis. Han ble også intervjuet i KABB-magasinet, en utgivelse av Kristens Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Les mer: LYDEN AV VERDEN (innlegg på Facebook)

Lansering av organisasjonen 5. november 2019

Den 5. november arrangerte Steatornis et foredrag i samarbeid med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Trøndelag og NHfU Trøndelag. Foredraget het Disabilities and Opportunities in Higher Education og ble holdt på NTNU Dragvoll. Det møtt opp 12 personer. Foredragsholder Martine Eliasson snakket om inkluderende utdanning, foredragsholderen Thomas Tajo forelest om muligheter og ansvaret funksjonshemmende har.

Åpen kunstkveld

Steatornis har innledet et samarbeid med Norges Handikappforbund Ungdom Trøndelag om å ha gratis og lavterskel kunstkvelder. Kunstkveldene holdes på NHfU Trøndelags lokaler i 3. etasje på Sirkus Shopping. Arrangementene er åpne for alle. Formålet med disse kveldene er å skape en møteplass for våre medlemmer og bruke kunstuttrykk som et verktøy i likestillingskampen. Vi har hadd 4 kunstkvelder i denne perioden.

Befaring på Trondheim Kunsthall 2. februar 2019

Styret inviterte til å dra på utstilling «A beast, a god and a line» for å undersøke tilgjengeligheten på en allminnelig kunstutstillingen. Kort fattet fant vi ut at kunstverk stort sett presenteres på en visuell måte. Lokalene kunsten presenteres i har også mye å si for opplevelsen.

Innmelding i Balansekunst - prosjektet

Steatornis er med i Balansekunst - prosjektet. Det vil si at vi er en del av et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Planlegging av kunstfestival

Steatornis holder på å planlegge et kunstfestival i Trondheim 15.-16. august. Lokalet er Jacobsen og Svart på Powerhouse på Brattøra. Her samarbeider organisasjonen med kunstneren og filmskaper Mina Paasche, arkitektstudent Jasmin Grohmann, medarbeider Amanda Fayant.

Administrasjon

Registering

Steatornis er registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret.

Medlemskap

Steatornis har i denne perioden 6 medlemmer.

Grafikk

I denne perioden har Kristian Smevåg-Olsen vært grafikkansvarlig.

Hjemmeside

Universell utformet hjemmesiden er under utvikling. Steatornis har opprettet 2 domener: steatorn.is og steatornis.no i domeneshop.

Sosiale medier

Steatornis er tilstede på sosiale medier.

Økonomi

Inntektene i perioden har vært medlemskontingentene. Organisasjonen har opprettet egen bankkonto på Sparebank 1 SNM og vipps. Vi har trådløs kortterminal gjennom iZettle. Organisasjonen er grasrotmottaker.

Regnskap

Regnskapet legges ved som vedlegg.

Vennlig hilsen,

Styret i Steatornis

Rapportutforming: Jasmin Grohmann
Grafikk og illustrasjon: Kristian Smevåg-Olsen

Endret den