Årsmelding 2021

Sammendrag av året

Medlemmer

Ingen nye medlemmer og 1 frafall. Totalt antall i slutten av denne perioden er 5 medlemmer.

Aktiviteter og samarbeid

I løpet av perioden har Steatornis hatt flere samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført mange åpne møter eller arrangementer.

Åpen kunstkveld i Kunsthallen

Arrangementet «åpen kunstkveld» begynte som et samarbeid mellom NHFU Trøndelag og Steatornis.

Balansekunst

Steatornis ble i 2019 medlem av Balansekunst og som en del av samarbeidet skal Steatornis bidra til å øke kompetanse rundt mangfold hos Balansekunst.

I 2021 oppnådde Steatornis Balansemerket mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Norges Handikapforbunds Ungdom Trøndelag

Den 27. februar inngikk Norges Handikapforbunds Ungdom Trøndelag og Steatornis samarbeidsavtale. Denne gjelder samarbeid om planlegging, gjennomføring og rapportering for aktiviteter som åpne kunstkvelder og andre kulturelle aktiviteter som organisasjonene blir enige om. Avtalen varer fram til 2026.

Jasmin Grohmann

Jasmin har jobbet med forskjellige oppgaver knyttet til administrasjon, dokumentasjon, grafikk og sosiale medier i løpet av perioden.

Hun designet også for grafikken vi hadde på merkedagene.

Styret perioden 2021 – 2022

Steatornis har hatt 9 styremøter i løpet av perioden.

Det ble lagt opp til fysiske møter i Trondheim så langt det lot seg gjøre. Styret har også hatt jevnlig kontakt på Messenger.

Thomas Tajo fratrådte som internasjonalt ansvarlig 16.08.2021 for å forenkle roller i forbindelse med «Inclusive Mobility»-prosjektet.

Styresammensetning

Sammendrag av årsmøtet i 2021

Årsmøtet ble holdt den 13.06.2021. Alle inviterte var til stede fysisk.

Årsmøtet ble konstituert med Maria Puenchir som møteleder, Kristian Smevåg-Olsen som referent, og Ingunn Mulders og Martine Eliasson som protokollunderskrivere.

Årsmeldingen for 2020 ble korrigert og godkjent.

Regnskapet for 2020 ble godkjent og viste et faktisk resultat på 96,76 kr i pluss.

Budsjettet for 2021 ble godkjent med et forventet resultat på 296,76 kr i pluss. Kostnader for mat og frukt under årsmøtet skal med i budsjett framover.

Handlingsplanen for 2021 ble vedtatt og inneholdte følgende:

Disse ønskene fra årsmøtet ble notert:

Kunstfestivalen Fribåren blir vedtatt utsatt til 2023.

Det er 3 innkomne saker hvorav alle sakene er til informasjon: «Inclusive Mobility», kulturell appropriasjon og administrasjon.

Valg av styre ender i at rollefordelingen blir uendret til neste periode. Revisor anses som unødvendig på dette tidspunktet.

Styret i Steatornis valgt for 2022 ble Maria Puenchir som leder, Fatuma Abdi som nestleder, Kristian Smevåg-Olsen som sekretær med økonomiansvar og Thomas Tajo som styremedlem med internasjonalt ansvar.

Aktiviteter i perioden 2021

Inclusive Mobility

Tidlig i 2021 ble Steatornis involvert i et Europeisk samarbeidsprosjekt startet av Thomas Tajo og hans organisasjon Vision Inclusive. Etter flere møter mellom Vision Inclusive i Belgia, Steatornis i Norge, Reverso i Spania og blindeforbundet i Italia endte arbeidet i en søknad om prosjektmidler gjennom Erasmus+, og ble sendt inn 20. mai 2021.

Den 29. oktober 2021 fikk vi avslag på søknaden.

Lenke: Inclusive Mobility på Vision Inclusive sine sider (engelsk)

Åpen kunstkveld i Kunsthallen

Den 6. oktober 2021 arrangerte vi i samarbeid med Trondheim Kunsthall og Skeiv Verden «Åpen kunstkveld i Kunsthallen». Der var Ahmed Umar invitert til å holde sin performance/workshop «If you no longer have a family, make your own with clay».

Ahmed Umar sitter og jobber med leire omringet av små skulpturer og telys. Tekst: Åpen kunstkveld i Kunsthallen. 6. oktober, kl 17 til 20, Trondheim. Logoen til Skeiv verden, Trondheim Kunsthall og Steatornis. Tekst på engelsk: "If you no longer have a family, make your own with clay" Performance av Ahmed Umar.

Ahmed Umar sitter i midten. Folk sitter rundt ham i grupper og mellom folk og Ahmed er det en ring av telys. Folk arbeider med og jobber med rød leire.

Balansemerket

Steatornis startet i slutten av 2020 arbeidet med å oppnå Balansekunsts merkeordning kalt Balansemerket. Merkeordningen skal sørge for en trygg organisasjon for alle medlemmer og frivillige ved å jobbe med holdninger og synliggjøre retningslinjer og varslingsrutiner i forbindelse med seksuell trakassering.

Arbeidet vårt i etterkant ble å skrive retningslinjer mot uønsket oppmerksomhet og gjøre disse lett tilgjengelige. Vi utvidet ordningen og våre erfaringer og kunnskap rundt mangfold ble viktig for å gjøre retningslinjene robust nok til å ta for seg alle former for diskriminering og trakassering. Det ble også opprettet en enkel og trygg måte å melde inn varslingsaker på nettsiden.

Gå til varslingsskjemaet

Kulturrådet og kompetanseaktører

Kulturrådet ble i 2020 tildelt ansvar som nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet. I forbindelse med dette ble Steatornis blant annet invitert til å delta på arbeidsverksted som en av flere sentral aktører.

I 2021 inviterte Kulturrådet kompetanseaktører for mangfold med på en Matchmaking workshop. I etterkant av dette ble det lansert en oversikt over kompetanseaktører og verktøy for mangfold i Norge der Steatornis er inkludert.

Lenke: Kompetanseaktører og verktøy for mangfold i kulturlivet

Intervju på Kulturrådets podkast

Vår styreleder ble intervjuet av Marianne Knudsen på Kulturrådets podkast der temaet var «funker egentlig kulturlivet vårt for alle?».

Lenke: Kulturrådets podkast S02EP02: Funker kulturlivet for alle? - 11. juni 2021.

Kunstfestivalen Fribåren

Årsmøtet i 2021 bestemte at Fribåren blir utsatt til 2023 med start av forarbeid i løpet av 2022.

KRAFT Bergen

«Tilgjengelige utstillinger: En Balanseprat om synstolket kunst»

"Hvordan oppleves kunstutstillinger for personer med synshemming? Finnes det en måte kunsten kan bli tilgjengelig for alle på? KRAFT og Balansekunst inviterer til en samtale om behovet, fordelene og ansvaret ved tilgjengeliggjøring av kunstfeltet.

Samtalen består av: Maria Puenchir, Hanna Mellemsether, Sara Kollstrøm Heilevang og ordstyrer Hilde A. Danielsen"

Lenker: Lenke til video av seminaret her - Siden til arrangementet på Facebook

Skeivt kulturår 2022 - «Rom uten rammer»

I forbindelse med Skeivt kulturår 2022, skisserte Steatornis «Rom uten rammer» et prosjekt der vi ønsket å ha en panelsamtale i Trondheim. Vi søkte 60 000 kr i midler av Kulturrådet, men som de fleste andre søkere fikk vi avslag. Kulturrådet skrev følgende om resultatet: «Det kom inn totalt 264 søknader med en samlet søknadssum på 66 539 639 kr. 25 prosjekter er innvilget med et samlet tilsagn på 5 000 000 kr.»

«Skeive virkeligheter er flerfoldige og har stor bredde. Med «Rom uten rammer» inviterer Steatornis til samtale og kulturutførelse hvor flerminoriteter på tvers av skeivhet, urfolkstilhørighet, flerkulturalitet, rettighetskamper, funksjonsmangfold, klassebakgrunn og flerspråklighet feirer livet, danner allianser og lærer med hverandre.»

Administrasjon

Styremøter

Det ble holdt 9 styremøter i 2021.

Thomas Tajo fratrådte sin rolle som styremedlem 16.08.2021.

I 2021 ble måten vi organiserte saksnumre på endret fra å bruke dato til løpende nummer med årstall bak.

Ny digital samarbeidsplattform

I løpet av 2021 ble Nextcloud valgt som en digital plattform i Steatornis. Denne erstatter blant annet Dropbox og Google Drive som ble brukt om hverandre tidligere. Løsningen betjenes lokalt i Trondheim og er mer fleksibel ved at den samler tjenester som dokumenthåndtering, en kommunikasjonstjeneste (lik Messenger eller WhatsApp), deling av filer og kalender på ett sted.

Grafikk

I denne perioden har Kristian Smevåg-Olsen og Jasmin Grohmann vært ansvarlige for design av grafikk.

Merkedager

I forbindelse med merkedager som Samenes nasjonaldag, FNs internasjonale dag for funksjonshemmede og urfolksdag fikk Steatornis lagd grafikk av Jasmin Grohmann.

Hjemmeside

Steatornis leier også i denne perioden webhotell hos Domeneshop AS og de brukes også som domeneregistrar.

Sosiale medier

Her er en liten oversikt over hvordan Steatornis har vokst på sosiale medier siden 2021.

Instagram (@steatornis)

Vekst fra 74 til 115 følgere (55% økning).

Facebook (@steatornis)

Twitter (@steatornis_)

Fra 33 til 35 følgere og 6% økning. Twitterkontoen blir i 2022 ikke lengre brukt aktivt og vil funger som en plassholder framover.

Data fra sosiale medier er innhentet 14.02.2021.

Rapport er utarbeidet av Kristian Smevåg-Olsen.

Endret den