Årsmelding 2022

Sammendrag av året

Medlemmer

16 nye medlemmer og ingen frafall.

Totalt antall medlemmer er 21.

Tall fra 14.03.2022.

Aktiviteter og samarbeid

2022 startet rolig, hverdagen hadde sånn smått begynt å komme tilbake til før pandemien. For å kunne opprettholde drift er helse og trivsel hos medlemmer og styret viktigere enn aktiviteter. Aktivitetsnivået økte likevel kraftig siste halvdel av 2022, og er prega av terrorangrepet mot skeive 25. juni 2022 (fullstendig oversikt under Følgene av terrorhandlingen 25. juni).

Steatornis har fortsatt samarbeidsavtale med Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) i Trøndelag. Under Trondheim Pride inviterte Steatornis NHFU til paroleverksted og å gå under parolen Kampen fortsetter i Pride-toget. På grunn av begrensa kapasitet hadde vi ikke noen videre samarbeid med NHFU i 2022.

Steatornis fikk tilskudd på 68 000 kr av Kulturrådet for å arrangere et tilgjengelig rom Har du møtt meg? i Oslo under Skeivt kulturår.

Steatornis har igjennom 2022 tatt tak i små og store utfordringer rundt tilgjengelighet i kunst- og kulturlivet. Vi har blant annet invitert arrangører og aktører til å inkludere informasjon om tilgjengelighet på sine arrangementer. Her har vi hatt særlig fokus på de som har henvendt seg til oss for å spre informasjon. Styret er positive til utviklingen vi ser gjennom året. Flere nasjonale og lokale aktører begynner å skrive om tilgjengelighet på deres arrangementer.

Steatornis pleier å betale medlemskontingenten i Balansekunst ved å produsere en årlig tilgjengelighetsrapport av Balansekunst sine hjemmesider. I 2022 slapp vi dette på grunn av hvor begrensa kapasiteten til styret var etter terrorangrepet 25. juni.

En detaljert oversikt over våre samarbeid, aktiviteter og møtevirksomhet finnes lengre ned i årsmeldingen.

Styret perioden 2022 – 2023

Maria Puenchir som leder

Fatuma Abdi som nestleder

Kristian Smevåg-Olsen som sekretær og økonomiansvarlig

Ingunn Mulders som vara

Sammendrag av årsmøtet i 2022

Årsmøtet ble holdt den 19.02.2022. Alle inviterte var til stede fysisk.

Årsmøtet ble konstituert med Maria Puenchir som møteleder
Kristian Smevåg-Olsen som referent
Ingunn Mulders og Fatuma Abdi som protokollunderskrivere.

Årsmeldingen for 2021 ble korrigert og godkjent.

Regnskapet for 2021 ble godkjent og viste et faktisk resultat på 2 418,40 kr.

Budsjettet for 2022 ble godkjent med et forventet resultat på 2 998,40 kr.
Kostnader for mat og frukt under årsmøtet skal med i budsjett framover.

Handlingsplanen for 2022 ble vedtatt og godkjent.

Det var 2 innkomne saker.

Valg av styre ender i at rollefordelingen blir uendret til neste periode.

Styret i Steatornis valgt for 2023:

Maria Puenchir som leder.
Fatuma Abdi som nestleder.
Kristian Smevåg-Olsen som sekretær med økonomiansvar.
Ingunn Mulders som vara.

Aktiviteter i perioden 2022

Steatornis har hatt noen større arrangementer og mye møtevirksomhet i 2022.

Arrangementer og medlemsaktiviteter

Stolthetsparaden 18. juni

Den 18. juni gikk Steatornis og Reclaim Pride i Stolthetsparaden for å markere stolte, sterke og synlige funkiser.

Reclaim Pride Oslo 18 – 27 juni

Steatornis var tilgjengelighetsansvarlige under Reclaim Pride Oslo. Reclaim Pride Oslo er et uavhengig festivalkonsept som har fokus på antikapitalisme og antirasisme. Første og andre juni dro Maria Puenchir på befaring til Hausmania kulturhus og Anarres bokkafé for å undersøke tilgjengeligheten på festivalområdet. Steatornis laget en tilgjengelighetsrapport på norsk og engelsk.

Skeivt kulturår 2022

Skeivt kulturår 2022 var den nasjonale markeringa på at det var 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert med opphevingen av Straffelovens paragraf 213 i Norge. Målet med Skeivt kulturår var å synliggjøre skeive liv og skeiv kunst og kultur.

For å markere Skeivt kulturår søkte Steatornis i samarbeid med Reclaim Pride Oslo om midler til å skape et tilgjengelig skeivt møtested. Kulturrådet innvilga 68 000 kr.

Den 20. juni gikk arrangementet Har du møtt meg? av stabelen på Hausmania kulturhus. Det ble servert vegansk mat, 2 tegnspråktolker var til stede, og det skeive bandet Gurkemeie holdt konsert. Det ble også organisert transport til og fra arrangementet ved behov. Arrangementet hadde 55 deltakere.

I etterkant av innrapportering fikk vi beholde 7 538 kr for å bruke til tilrettelegging i en annen sammenheng.

Logoen til Kulturådet. Tekst. Støtta av Kulturrådet.

Digitalt medlemsmøte

Vi holdt et digitalt medlemsmøte den 23. august for de nye medlemmene våre. Det var 8 deltakere.

Vi diskuterte hvordan vi kan skape mer inkluderende medlemsmøter, og hvordan folk opplevde fysiske møter sammenlignet med digitale møter. Medlemmene våre er spredt rundt i landet, og Steatornis må tenke på dekking av reise- og matkostnader, tilrettelegging og trygging av deltakere. Medlemmene ønsket medlemsaktiviteter som f.eks. digitale spillkvelder.

Parolemaling på Sirkus

Den 31. august inviterte Steatornis til parolemaling til Trondheim Pride. Møtested var NHF Trøndelag sine kontorer på Sirkus Shopping. Her var det 6 deltakere.

(bilder legges inn etter hvert)

Trondheim Pride 2 – 11 september

Steatornis arrangerte to aktiviteter under Trondheim Pride.

Skeiv samisk hangout

Den 7. september arrangerte Garmeres, Saemien Studeenth Tråantesne og Steatornis skeiv samisk hangout. Vi hadde lávvu og bålpanne på Krigsseilerplassen. Det var 16 deltakere.

Gå sammen med Steatornis i Pridetoget

Garmeres, Saemien Studeenth Tråantesne og Steatornis gikk sammen i Pride-toget. Parolen vi gikk bak var Kampen Fortsetter.

Trans Pride 1–4. september

Den 1. september hadde Steatornis, Skeiv Verden og Salam en panelsamtale i Oslo. Temaet oppe til diskusjon var Hvorfor er det nødvendig å skape egne safe spaces? - Og må alle alltid være inkludert?. Her informerte vi om brobyggerarbeidet vårt på forsommeren, og forklarte at brobygging gjort på vår måte er utjevning av maktbalanse, ikke en motorvei til undertrykkelse. Trans Pride ble arrangert av Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI), og samtalen ble streamet til Bergen og Trondheim.

SOLO OSLO: Hvordan kan museer invitere flere inn?

Den 18 oktober deltok Maria Puenchir i en panelsamtale om tilgjengelighet på Munch-museet sammen med Nora Sulejmani fra Norges Blindeforbunds Ungdom og formidler Frida Karina Rusnak. Temaet var tilgjengelighet på museer, og Munch-museet spesifikt.

Les mer

Markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

Den 3. desember er FNs dag hvor funksjonshemmedes rettigheter settes i søkelyset. Dagen ble markert sammen med Skeivt Opprør Trondheim, FRI Trøndelag og Ivar Matlaus Bokkafé på Svartlamon, da Steatornis ga en sammenleggbar rullestolrampe i gave til Ivar Matlaus Bokkafé.

Møtevirksomhet og representasjon

Inclusive Mobility

I 2021 deltok Steatornis i et forarbeid og søknadsprosess til Inclusive Mobility, et europeisk samarbeidsprosjekt som skulle skape et opplæringsprogram som skulle være mulig å benytte seg av for blinde og svaksynte på og under den globale fattigdomsgrensa. Prosjektet ble satt i gang av organisasjonen Vision Inclusive. Erasmus+ avslo søknaden høsten 2021. Vision Inclusive ville søke igjen i 2022, noe Steatornis ikke hadde kapasitet til. Samarbeidet med Vision Inclusive om Inclusive Mobility ble avslutta.

Tilgjengelige kunstnerskap?

Den 2. februar ble styret intervjua av Elen Øyen i forbindelse med forskningsprosjektet Tilgjengelige kunstnerskap?. Forskningen skal undersøke hvordan flere funkiser skal kunne jobbe som profesjonelle kunstnere. Resultatene publiseres 27 april 2023. Forskningsprosjektet er et oppdrag fra Kulturdirektoratet, utført av Fafo og NTNU ved forskere Tone Pernille Østern, Terje Olsen, Elen Øyen, Lise Lien og Lene Christin Holum. Maria Puenchir deltok i forarbeidet til lanseringskonferansen 27 april 2023.

Kunsthall Trondheim

Kunsthall Trondheim er Trøndelags største arena for samtidskunst. Steatornis har tidligere samarbeidet med Kunsthall Trondheim i 2021, og hatt en rekke samtaler om tilgjengelighet i kunst- og kulturlivet.

Den 4. og 15. mars møtte styret Karim Tahir, og den 4. oktober møtte styret Kaja Grefslie Waagen. En rød tråd gjennom møtene var hvordan kunst- og kulturaktører kan gjøre kommunikasjon utad mer inkluderende. Resultatet var at Kunsthall Trondheim opplyser om tilgjengelighetsinformasjon i arrangementbeskrivelsene sine.

Antirasistisk nettverk

Den 22. mars var oppstartmøte for Nasjonalt antirasistisk nettverk. Steatornis er medlem her, men har vært for overveldet av sommerhalvåret for å bidra inn til møter.

Redd Barna

I 2021 kartla Redd Barna funkisungdom sin tilgang på fritidsaktiviteter i prosjektet Fritid for alle – uten fordommer. Redd Barna inviterte Steatornis til videre kartlegging under prosjektet Aktiv på skolen = aktiv på fritid?. Den 23. mars deltok Steatornis på ett ressursgruppemøte. Steatornis så seg nødt til å trekke seg fra prosjektet etter at det ble opplyst at det ikke var økonomi til tilstrekkelig honorering av arbeidet.

Intervju om solidaritetsmarkeringene - «Beredskap for kjærlighet»

Den 2. august ble Maria Puenchir intervjua om opplevelsene sine under solidaritets-markeringene av Shannon Dinneen fra Memoar i samarbeid med Skeivt arkiv. Intervjuet ble tatt opp.

Prosjektet ligger ute på nettsidene: Memoar – kjærlighet.

Podcast-workshop med Oslo Queer

Den 10. august møtte Steatornis-styret Tonje Moser fra Oslo Queer som holdt en mikro-workshop i hvordan å lage podcast.

Møteplass for mangfold: Skeivt kulturliv

Den 26. august deltok Maria Puenchir på panelsamtale om mangfold i kultursektoren. Samtalen var mellom billedkunstner Jo Abusland, teatersjef Ingrid Forthun og Maria Puenchir, og ble ledet av Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør i Kulturdirektoratet. Maria Puenchir løftet perspektiv rundt minoritetsrepresentasjon og kunstutdanning inn i samtalen. Kulturdirektoratet og Kilden konserthus strømmet på Facebook Live under Skeive Sørlandsdager.

Åpning av Trondheim Pride

Den 2. september ble Steatornis-styret invitert til åpning av Trondheim Pride på Rådhuset. Steatornis var representert av Maria Puenchir, Fatuma Abdi og Kristian Smevåg-Olsen.

Møte med Kultur- og likestillingsministeren

Den 10. oktober møtte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Gar-meres og Steatornis. Steatornis uttrykte behov for at søknader om midler blir mulig for personer som erfarer digitalt utforskap, samt behov for kulturell trygget for samiske funkiser, og at tegnspråk for samiske døve må styrkes. Statssekretær Gry Haugsbakken skulle følge opp. Møtet fant sted på samisk høgskole i Kautokeino.

Appell under støttemarkeringen Fosen! Doarjjadilálašvuohta

Den 11. oktober 2022 var det 1 år siden Fosendommen falt. Høyesterettsdommen konstaterte at vindkraftanleggene på Roan og Storheia på Fosenhalvøya var bygget i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Norske Samers Riksforbund (NSR) arrangerte støttemarkering for reindriftssamene på Fovsen-Njaarke utenfor Sametinget i Karasjok. Styreleder Maria Puenchir holdt støtteappell.

Berøringsomvisning av teaterstykket Vástadus Eana

Den 10. oktober ble Steatornis kontakta av Betty Nilsen fra DansiT vedrørende muligheter for å synstolke det samiske teaterstykket Vástadus Eana som skulle vises på Rosendal teater den 25. november. Sammen konkluderte vi med at synstolking av en slik produksjon var for tidskrevende og tiden for knapp. Steatornis uttrykte villighet til å bistå DansiT med synstolking og lignende ved senere anledninger.

I forbindelse med forespørselen ble Steatornis invitert til berøringsvisning av Vástadus Eana, etterfulgt av å se selve forestillinga. Ingunn Mulders og Kristian Smevåg-Olsen representerte her Steatornis.

Møte med Deichman Bjørvika

Den 19. oktober møtte Maria Puenchir og Kristian Smevåg-Olsen Mats Niklas Brattlie, ansatt på Deichman Bjørvika. Under møtet lærte vi at Steatornis og folkebibliotek har felles ønske om å skape et rom hvor personer fra forskjellig bakgrunn møtes. Det ble foreslått at Steatornis sin kompetanse på universell utforming fra et flerminoritets-perspektiv burde komme flere til gode. Det ble foreslått en studietur til Oslo med 1 ukes varighet. Møtet fant sted på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Møte med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Den 7. desember møtte Maria Mina Haugen fra Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM). Gjennom sitt menneskerettslige arbeid har Steatornis oppdaget at flerminoriteter ofte ikke får realisert en rekke rettigheter på grunn av manglende samsvar mellom ulike lovverk. Steatornis søkte rådgivning og samutvikling av imøtekommende tiltak, og følger opp i 2023. Møtet fant sted ved NIMs kontor i Kautokeino.

Møte med Sámi Našunálateáhter Beaivváš (SNTB)

Den 23. november møtte Maria Puenchir Rawdna Carita Eira, ansatt i det samiske nasjonalteateret Beaivváš. Tema var hvorvidt Steatornis kunne bistå med tilgjengelighetsarbeid. Maria Puenchir skulle følge opp kontakten. Møtet fant sted på Beaivváš sine lokaler i Kautokeino.

Følgene av terrorhandlingen 25. juni

Natt til 25. juni ble utested Per på Hjørnet og London pub rammet av terror, der to personer ble drept og 20 personer ble skadet. Det skeive miljøet var i sorg.

Steatornis hadde en sentral rolle i kriseresponsen etter terrorangrepet. De tre viktigste oppgavene våre var å:

  1. sørge for at flest mulig fikk rask tilgang til kort, konsis og tilgjengelig informasjon.
  2. godkjenne, utvikle og gi råd om tilgjengelighetstiltak.
  3. sørge for at alle parter ble invitert på møter, samt fikk anerkjennelse for arbeid utført.

I tillegg laget vi en nettside med informasjon om krisetilbud i ulike byer og tettsteder. Sida ble oppdatert fram til august. Krisehåndteringa ble utført lokalt i Oslo og fjernt fra Trondheim.

Dialogmøter og møtevirksomhet

Dialogmøte med Kultur- og likestillingsdepartementet

I etterkant av terrorhandlingen under Oslo Pride ble Steatornis, i tillegg til en rekke andre skeive organisasjoner som var berørt av terrorhandlingen, invitert til et dialogmøte med regjeringen. Maria Puenchir stilte på vegne av Steatornis. Møtet fant sted på regjeringens representasjonsbolig den 1. juli, hvor blant annet kultur- og likestillingsministeren, utenriksministeren og fiskeri- og havministeren var til stede.

Justis- og beredskapsministeren var dog ikke til stede, hun var for opptatt med å delta på et mediestunt med politiet i forbindelse med en fartskontroll. Alle organisasjonene fikk 2 minutter til å holde et innlegg for regjeringens medlemmer. Oslo Queer og Salam sa fra seg sin taletid slik at Steatornis kunne få lengre taletid. Steatornis delte så taletiden fra Oslo Queer videre til Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI). Det var et emosjonelt ladet møte. Noen brukte sin tale til å kritisere statens respons i etterkant av terrorhandlingen, andre fortalte hvor mye handlingen har påvirket deres organisasjon. Enkelte var for emosjonelt berørt til å kunne holde sin tale. Etter møtet ble media invitert inn for å intervjue representanter for de ulike organisasjonene.

Møter med politidirektoratet

Steatornis har deltatt på 2 møter med Politidirektoratet i 2022. Møtene fant sted 5. juli og 22. september. Her har politiet og skeivt sivilsamfunn utveksla informasjon, ros, kritikk og behov. Politidirektoratet informerte om hvilke tiltak som ble fattet i kjølvannet av terrorangrepet, samt om trusselnivået. Steatornis påpekte behovet for tydelig, kjapp og konsis informasjon. Politiets mediehåndtering hadde skapt stor usikkerhet for skeive funkiser som ikke visste hvorvidt det var lovlig for deres ansatte å delta på skeive arrangement gitt politiets anbefalinger. Leder Maria Puenchir presiserte at brobyggerarbeid i krisetilstand er krevende for alle involverte parter.

Møter med Trondheim Politidistrikt

Steatornis har hatt 2 møter med Trondheim Politidistrikt. Disse fant sted 2. august og 11. august.

Trusselbildet Steatornis opplevde i etterkant av terroren gjorde det nødvendig å be om avklaring av politiets ansvar og roller overfor skeive funkiser. Det ble tydelig at denne diskusjonen var viktig for hele Politidirektoratet og PST, men at dagens lovverk ikke beskytter flerminoritets-funkiser tilstrekkelig. I samråd med politiet ønsker Steatornis å skape offentlig debatt om behovene for å tenke nytt om trusselsituasjoner og skeive funkiser.

Innspillsmøte om ny LHBTI+-handlingsplan

Kultur- og likestillingsdepartementet inviterte 30 august skeive organisasjoner til innspillsmøte til regjeringens nye LHBTI-handlingsplan. Steatornis advarte mot antigenderbevegelsen som skaper og normaliserer retorikk og holdninger som undertrykker transpersoner og skeive.

Dialogmøte med Oslo Pride

Møtet fant sted 22. august. Skeive organisasjoner ble invitert til et dialogmøte. Her informerte Oslo Pride om planene for et regnbuetog som skulle ende opp i en solidaritetsmarkering for å vise at kjærligheten vinner og at mangfoldet er en rikdom. Steatornis informerte om hvilke tilretteleggingstiltak Oslo Pride behøver å gjennomføre for å ivareta skeive funkiser, samt at det er usolidarisk at Regnbuetoget avholdes på samme dato som paraden til Trondheim Pride.

Samtaler med søskenorganisasjonen Salam

Salam og Steatornis er søskenorganisasjoner. Båndene ble til under Reclaim Pride-festivalen og under Reclaim Pride-kollektivets kriserespons. De to organisasjonene har hatt flere møter på sensommeren og i løpet av høsten, hvor formålet var kompetanseheving om skeive funkisers levekår og behov. Steatornis har også bidratt til å knytte sterkere bånd mellom skeiv funkisbevegelse og skeivt antirasistisk arbeid.

Den 28. oktober inviterte Salam de skeive organisasjonene til dialogmøte. Maria Puenchir representerte Steatornis.

Tidslinje av krisehåndteringen 25. juni – 1. juli

Solidaritetsmarsjene var på ingen måte spontane. Det var et samlet Reclaim Pride-kollektiv som handlet i dagene etter terrorangrepet. Politiet godkjente paraderutene, samt iverksatte sikkerhetstiltak retta mot skeive funkiser 27. juni. Det var også stor, kollektiv mobilisering for å sikre at Kultur- og likestillingsdepartementet dekket kost og losji for inviterte utenfor Oslo.

Lørdag 25. juni: Organisert solidaritetsmarsj i samarbeid med Reclaim Pride-kollektivet. Steatornis godkjente tilgjengeligheten på marsjruta, lånte megafon av en privatperson, og spredte rask og tydelig informasjon på sosiale medier. Sammen med Oslo Queer fikk vi også i gang et tilbud om taxi ned til marsjrutas start for funkiser som hadde behov for transport. Oslo Queer sørget for at oppmøtte fikk smørt seg med solkrem, og tilgang på vann, snacks for å få opp blodsukkeret. Vi jobbet også for å avklare hvorvidt politiets anbefaling om å utsette alle Pride-arrangement tillot funkiser og assistentene deres å lovlig delta i solidaritetsmarsjen. Reclaim Pride-kollektivet i samarbeid med Steatornis utvikla en måte å holde marsjfarta jevn. Slik ble det gjort: To personer gikk 3-5 meter foran resten av paraden, og 3 personer i front samarbeidet om crowd control slik at de to personene i front hele tiden hadde nok rom til å justere farten når nødvendig. Begard Reza, generalsekretær i Salam og Maria Puenchir ble valgt til å sette takt, og Reclaim Pride-kollektivet samarbeida om «crowd control». Ved marsjrutas slutt da det ble holdt taler utenfor London pub forsøkte Steatornis, dessverre uten hell, å finne Ingrid Thunem som hadde tilbudt seg å tegnspråktolke talene.

Mandag 27. juni: Steatornis var rådgivere for arbeidsgruppa som organiserte den offentlige, avlyste støttemarkeringen. Vi informerte om nødvendige tilgjengelighetstiltak og hvordan de kunne oppnås. Steatornis var til stede da markeringa ble avlyst. Vår viktigste rolle der var å anmode til å vente med møtestart slik at alle personer på tvers av bevegelsen kunne være med å ta avgjørelser sammen. Reclaim Pride-kollektivet arrangerte ny solidaritetsmarsj på Rådhusplassen. Leder Maria Puenchir holdt tale.

Tirsdag 28. juni: Solidaritetsmarkering i Trondheim, organisert av FRI Trøndelag, Trondheim Pride, PKI, Skeiv Ungdom Trøndelag, Skeivt Opprør Trondheim, KOR HEN, Garmeres, Steatornis, NeadalsPride, Åfjord Pride, Trondheim kommune, og Røros Pride. Nestleder Fatuma Abdi holdt tale. I forkant av denne markeringen hadde leder Maria Puenchir innledende samtaler med arrangør om tilretteleggingstiltak arrangørene i Trondheim måtte sørge for å få på plass.

Onsdag 29. juni: Regjeringen inviterer skeive organisasjoner til dialogmøte i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45. Den opprinnelige invitasjonen hadde utelatt Skeivt Opprør Trondheim, men Steatornis og resten av Reclaim Pride-kollektivet sørga for at Skeivt Opprør fikk mulighet til å sende en representant. Møtet skal finne sted fredag 1. juli.

Torsdag 30. juni: Kultur- og likestillingsdepartementet uttalte at representanter utenfor Oslo selv må betale reise til dialogmøtet. Salam og Skeiv Verden vurderte boikott, og startet innsamlingsaksjon for reisekostnader for representanten fra Skeivt Opprør og Steatornis. Inge Gjestvang, leder av FRI mobiliserte for å få Regjeringa til å snu. Kl. 18:23 snur Kultur- og likestillingsdepartementet, og lover å dekke reise, kost og overnatting for tilreisende utenfor Oslo.

Fredag 1. juli: Dialogmøte i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45.

Oppmøtte organisasjoner var:

Bamseklubben
Foreningen FRI
FRI Oslo og Viken
Forbundet for transpersoner (FTPN)
Garmeres
Helseutvalget
HivNorge
Oslo Pride
PION Norge
Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI)
Poly Norge
Pride Art
Oslo Queer
Reclaim Pride Norge
Salam Norge
Skeiv Ungdom
Skeiv Verden
Skeivt kristent nettverk
Skeivt Opprør Trondheim
Skeivt Studentforum
SLM
SMIL Norge
Steatornis

Steatornis i media

4 juli, BLIKK: Steatornis til regjeringen: – Ta dere sammen!

15 juli, BLIKK: – Skeive med flere minoritetsmarkører er dem som skades og dør først i krisetid

30 juli, BLIKK: Salam og Skeiv Verden vurderer boikott av dialogmøtet med Regjeringen

1 juli, Morgenbladet: Fra feiring til motstand (betalingsmur)

Administrasjon

Styremøter

Steatornis-styret har holdt 10 styremøter og behandlet 41 saker i perioden.

Det har vært 23 møter mellom styret og eksterne aktører i perioden, og 12 planleggings- og informasjonsmøter internt i styret. Det ble lagt opp til fysiske møter i Trondheim så langt det lot seg gjøre. Styret har også hatt jevnlig kontakt digitalt.

Det ble også holdt flere planleggingsmøter, interne arbeidsmøter i forbindelse med prosjekter og i tillegg flere møter med eksterne aktører.

Grafikk

I denne perioden var Kristian Smevåg-Olsen ansvarlig for design og grafikk.

Hjemmeside

Steatornis leier fortsatt webhotell hos Domeneshop AS. De brukes også som dome-neregistrar. Kristian Smevåg-Olsen har vært ansvarlig for drift og vedlikehold.

Sosiale medier

Steatornis har vokst på sosiale medier i 2022.

Instagram (@steatornis_)

Vekst fra 115 til 613 følgere (433% økning).

Facebook

Vekst fra 259 til 485 følgere (87% økning).

Facebook sluttet med liker-klikk i 2021 etter en plattformoppdatering.

Data innhentet 14.03.2023.


🕊️

Steatornis-styret 2023

Endret den