Samarbeidspartnere

Ønsker du å samarbeide med oss?

Ta kontakt

Balansekunst

Steatornis er medlem av Balansekunst, som er et samarbeid mellom over 100 organisasjoner i kulturlivet i Norge. I dette samarbeidet jobbes det for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Balansekunst sin logo. Den kremgule teksten er delt opp i tre: BAL. ANSEKU. NST. Over en svart bakgrunn.

Balansemerket

Steatornis har oppnådd Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet.

Balansemerkets logo. Sort tekst ligger i en bølge med en linje under balanse og en linje over merket.

Endret den