Samarbeidspartnere

Balansekunst

Steatornis er meldem av Balansekunst som er et samarbeid mellom over 100 organisasjoner i kulturlivet i Norge. I dette samarbeidet jobbes det for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Balansekunst sin logo. Den kremgule teksten er delt opp i tre: BAL. ANSEKU. NST. Over en svart bakgrunn.

Balansemerket

Steatornis har oppnådd Balansemerket som er en merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. I forbindelse med det har vi blant annet fått på plass solide retningslinjer mot seksuell trakassering i Steatornis.

Balansemerkets logo. Sort tekst ligger i en bølge med en linje under balanse og en linje over merket.

Norges Handikapforbunds Ungdom Trøndelag

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) Trøndelag arrangerer aktiviteter for ungdom som bor i Trøndelag.

NHFU er en organisasjon av og for ungdom med funksjonsnedsettelser, og arbeider for et likestilt samfunn der alle har de samme mulighetene uavhengig av funksjonsnivå.

Logo. En strekperson i tykk sort strek og rødt hode står i en sirkel med en fot innenfor og en utenfor. Teksten NHFU er skrevet over og Norges Handikapforbunds Ungdom under. Bokstaven "U" og ordet "Ungdom" er markert i rødt.

Vision Inclusive

Vision Inclusive er en internasjonal ideell organisasjon som holder til i Belga.

Vision Inclusive i tynn sort tekst. En kvart sirkel går motsatt ut ifra hver "i".

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse i samfunn og menighet gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede.

Nyttige ressurser

Endret den