Støtt oss

Du kan lese mer om hva Steatornis står for i vedtektene våre eller finne ut mer om oss her. Vi er også tilgjengelige på Facebook eller Instagram.

Hva går midlene til?

Vipps: 668941

Det er mulig sende oss en gave ved å bruke Vipps.

Vårt Vipps-nummer er 668941.

Bankoverføring

Kontonummer: 4213 41 68492

Bli vår grasrotgiver 🌱

Du kan enkelt bidra hver gang du leverer inn spill hos Norsk Tipping ved å velge oss som din Grasrotmottaker.

Les mer på Norsk Tipping sine sider

Innsamlingsaksjon på Facebook

Det er mulig å samle inn penger til Steatornis på Facebook.

Lag en innsamlingsaksjon for Steatornis på Facebook

Hva går midlene til?

Steatornis jobber for inkludering og mangfold i kunst- og kulturlivet på tvers av funksjonsvariasjon, alder, etnisitet, klassebakgrunn, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Vi kan tilby relasjons- og tilgjengelighetkompetanse, hvor vi setter fokus på et normkritisk mangfold med perspektiv fra funkiser, urfolk, flyktninger og skeive.

Vår filosofi er å gi flest mulig sjans til å oppleve og ta del i prosjektene våre. Målet er gratis deltakelse og ingen kostnader for deltakerne.


Illustrasjon av et fargerikt hjerte, under står det "takk".

Endret den